Система інтегративної кінезітерапії лікування захворювань опорно-рухового апарату

У Центрі кінезітерапії «KinesisLife» розроблена і використовується інноваційна і ефективна Система інтегративної кінезітерапії лікування захворювань опорно - рухового апарата (СІК), заснована на синтезі власного досвіду і світових досягненнях в області кінезіології , кінезітерапії, неврології та ортопедії.

Аналіз методів немедикаментозного лікування захворювань опорно-рухового апарату з використанням вправ з обтяженнями, які використовуються в Україні, мають ряд суттєвих недоліків, основними з яких є:

 1. Не забезпечують необхідну ефективність унаслідок вузької дії на патогенез розвитку захворювання. У процесі їх застосування відбувається вплив не на причину змін в опорно - руховому апараті, а на наслідок цих змін - патологію суглоба/хребта (больовий гіпертонус м'язів, остеохондроз, сколіоз, артроз тощо).

  Часто пропонується однакова схема лікування для всіх хворих з однаковим діагнозом. Справа в тому, що одне і те ж захворювання характеризується різною, індивідуальною складовою м'язової і суглобової дисфункції. Тому стратегічно важливим у процесі лікування є пошук причини функціональної слабкості м'язів, включення в рух ослаблених м'язів, робота з усунення перенавантаження надлишково працюючих м'язів, які найчастіше викликають відчуття болю. Перенавантажені м'язи коротшають, викликаючи порушення і обмеження рухів суглоба, формуючи відчуття болю. А оскільки в процес компенсаторно можуть включатися різні м'язи, то відчуття болю мігрує. Все це свідчить, що усунення м'язового дисбалансу у різних пацієнтів - це індивідуальний процес, а отже індивідуальними будуть і схеми лікування, а відповідно і комплекси фізичних вправ.

  Таким чином, у розвитку захворювання велика роль приділяється м'язового дисбалансу, який може бути різним як по ступеню залучення в патологічний процес, так і за характером порушень послідовного включення різних м'язових груп, що складають функціональні м'язові ланцюги. Ці порушення можуть бути між різними групами м'язів. Важливим завданням є усунення м'язового дисбалансу по всьому спектру порушень, і впоратися з ним можливо тільки шляхом розробки індивідуальних схем лікування.

 2. Застосування підходу, пов'язаного з виконанням вправ на тлі больових відчуттів. За законами кінезіології не можна (безглуздо) тренувати болючі або хворі м'язи. «Якщо ви правильно виконуєте рух, біль повинна зникнути. А якщо вона зберігається, і ви через біль продовжуєте виконувати вправу, то це ви оголошуєте війну своєму організму, яку завжди програєте». Л.Ф.Васільева, професор, академік, доктор медичних наук.

  Розроблена в Центрі кінезітерапії, Система інтегративної кінезітерапії враховує названі і багато інших недоліків за рахунок інтеграційного підходу шляхом об'єднання комплексної кінезіологічної діагностики, корекції та кінезітерапевтічного впливу на організм пацієнта, який здійснюється поетапно, при цьому:

  • check-mark-1 На першому етапі проводиться візуальна діагностика неоптимальності рухового стереотипу, мануальне м'язове тестування для діагностики м'язового тонусу основних м'язів, що беруть участь в основному русі (від складного руху до простого) і визначаються причини зниження адаптаційних механізмів скелетних м'язів. Далі виконується мануальное м'язове тестування з навантаженнями: механічними (імітація ходьби, рухи тулуба або окремих суглобів, пальпаторна активація діагностованих м'язів), хімічними (продукти харчування, ліки тощо), емоційними і знову оцінюють тонус-силові властивості м'язів.
  • check-mark-1 На другому етапі ліквідовують причини, що призвели до порушень опорно-рухового апарату (хворий м'яз, зв'язка або порушення функції через хвороби внутрішніх органів, викликають м'язову слабкість). Далі відновлюють м'яз, який не був включений в рух (методами ішемічної компресії, кінезіологічного масажу, мануальної терапії, постізометричної релаксації), відновлюють рух, який виконував пошкоджений м'яз (рух без супротиву зі сторони і з подоланням зовнішнього опору.
  • check-mark-1 На третьому етапі лікування, залежно від захворювання, лікарем розробляється кінезітерапевтічна програма з використанням фізичних вправ на базових і багатофункціональних тренажерах, які впливають на формування, закріплення оптимального рухового стереотипу, а також забезпечують зміцнення м'язового корсету, покращують гіподинамічну і метаболічну функцію. Індивідуальні кінезітерапевтичні програми націлені на одужання за допомогою східчасто наростаючих силових впливів, адаптованих і підібраних строго індивідуально для кожного нашого пацієнта. Індивідуальність у створенні програми лікування досягається шляхом ретельного вивчення статевих, вікових, анатомо-фізіологічних та інших особливостей кожного пацієнта, враховуючи його скарги, анамнез, а також наявність і ступінь тяжкості супутніх захворювань.
  • check-mark-1 Завдяки етапності і послідовності лікування відбувається поступове навчання пацієнта правильним (простим і складним) вправам і рухам, що призводить до їх закріплення на нейро-рефлекторному рівні, відновленню трофіки та нормального обміну речовин в структурах опорно-рухового апарату і нервової системи. Холістичний ( цілісний ) підхід в лікуванні патологій опорно-рухової системи дозволяє мобілізувати всі резервні ресурси організму, а також задіяти позитивний вплив хімічних, фізичних, психологічних, соціальних факторів і направити їх на процеси одужання.

У результаті цього відбувається повне відновлення порушених рухових функцій в суглобах, функціональні можливості організму зростають і формується зовсім новий, здоровий стан організму, що передбачає:

 • check-mark-1 нормалізацію тонусу м'язів;
 • check-mark-1 поновлення фізіологічної амплітуди рухів;
 • check-mark-1 зміцнення м'язово-зв'язкового корсета тіла;
 • check-mark-1 поліпшення кровопостачання і лімфовідтоку в тканинах і органах;
 • check-mark-1 активізацію обмінних і трофічних процесів в тканинах, органах і системах організму;
 • check-mark-1 відновлення нормального розташування рухових сегментів опорно - рухового апарату;
 • check-mark-1 корекцію постави;
 • check-mark-1 позбавлення від гострих і хронічних больових відчуттів в ураженому відділі опорно-рухової системи;
 • check-mark-1 розвиток гнучкості, сили і почуття рівноваги, корекцію скутості і дискомфорту під час руху та відновлення функції суглобів;
 • check-mark-1 нормалізацію транспортної функції м'язової тканини;
 • check-mark-1 повернення нормального життєвого тонусу і відмінного настрою.

Унікальність, іноваційність СІК та її наукова новизна підтвердженна багатьма ПАТЕНТАМИ УКРАЇНИ на метод лікування опорно-рухової системи: